Fri frakt over 2 000,-

30 dagers åpent kjøp

Rask levering over hele landet

Kjøpsvilkår

Innledning: Dette dokumentet inneholder standardvilkårene for kjøp av varer fra Kolleksjon AS over Internett. Det gjelder for salg til forbrukere som ikke handler som ledd i næringsvirksomhet. Vilkårene er i tråd med anbefalinger fra Forbrukerombudet og tar hensyn til relevant lovgivning som sikrer forbrukerrettigheter.

1. Avtalen: Avtalen inkluderer detaljer fra nettbutikken (varebeskrivelse, pris, leveringsbetingelser) og all direkte kommunikasjon mellom kjøper og selger, samt disse kjøpsvilkårene. Ved eventuelle motstridende opplysninger, vil direkte kommunikasjon og nettbutikkens informasjon ha forrang, så lenge det ikke er i konflikt med loven.

2. Partene: Selger: Kolleksjon AS Vassvikveien 28, 3268 Larvik Org.nr: NO998437164MVA

Kjøper: Den person som gjennomfører bestillingen.

3. Priser: Alle priser i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Totalprisen vil inkludere alle kostnader som avgifter og leveringskostnader, og vil bli spesifisert før bestilling.

4. Avtaleinngåelse: Avtalen anses som bindende når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Feil i bestillingen forbeholder begge parter retten til å annullere avtalen.

5. Ordrebekreftelse: Selgeren bekrefter bestillingen uten unødig forsinkelse. Kjøperen bør kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer med bestillingen.

6. Betaling: Betaling skjer når varen sendes fra selger til kjøper. Ved betaling med kort kan selgeren reservere kjøpesummen. Ved forsinket betaling kan renter og inkassogebyrer påløpe.

7. Levering: Varen leveres i henhold til bestillingens leveringsbetingelser. Selgeren skal levere varen innen 30 dager etter bestilling, med mindre annet er avtalt.

8. Risikoen for varen: Risikoen for varen overgår til kjøperen når den er overtatt, eller ved unnlatelse av å overta varen.

9. Angrerett: Kjøperen har angrerett i henhold til angrerettloven. Angreretten kan utøves innen 14 dager etter mottak av varen og nødvendig informasjon om denne retten.

10. Undersøkelse av varen: Kjøperen bør undersøke varen ved mottak og melde fra om eventuelle skader eller avvik fra bestillingen innen rimelig tid.

11. Reklamasjon: Ved mangel ved varen eller forsinkelse, må kjøperen gi melding til selgeren innen rimelig tid for å gjøre krav gjeldende. Reklamasjonsfristen er minimum to måneder og maksimalt to år.

12. Rettigheter ved forsinkelse: Ved forsinkelse kan kjøperen holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning.

13. Rettigheter ved mangel: Ved mangel på varen kan kjøperen kreve retting, omlevering, prisavslag, heve kjøpet eller kreve erstatning.

14. Selgerens rettigheter ved mislighold: Ved mislighold fra kjøperens side kan selgeren kreve oppfyllelse, heve avtalen, kreve erstatning, renter ved forsinket betaling og gebyr ved uavhentede varer.

15. Erstatningsansvar: Selger kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for personskader eller skader på eiendeler og fast eiendom som følge av, men ikke begrenset til, kjøp, levering og bruk av varer levert av selger.

16. Garanti: Garantier gir tilleggsrettigheter og påvirker ikke forbrukerens lovfestede rettigheter.

17. EE-avfall: EE-avfall skal ikke kastes med vanlig avfall. Kolleksjon AS tar imot kasserte EE-produkter.

18. Personopplysninger: Se egen side for Personvernserklæring.

19. Konfliktløsning: Tvister bør først forsøkes løst i minnelighet. Om nødvendig kan saken bringes for Forbrukertvistutvalget.

20. Kildeliste: 

 1. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
 2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
 3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
 4. Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontaktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
 5. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
 6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.
 7. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
 8. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
 9. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
 10. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.
 11. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger

 

Kjøpsvilkårene endres regelmessig for å sikre overensstemmelse med gjeldende lovverk.